Latest News

PELANTIKAN PANITIA PENGADAAN BALAI W XII

           Pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 bertempat dibali RT 14 pukul 19.00 wib semua pengurus RT se wilayah RW XII berkumpul untuk menyaksikan Pengukuhan Panitia Pengadaan Balai RW XII.                                          SUSUNAN PANITIA PENGADAAN BALAI RW XII
                             KELURAHAN MOJO KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA
                                                          PERIODE TAHUN 2012-2015
   
PENASEHAT         :  Bpk.Sukadji.

KETUA I :  Bpk.Sugito.
KETUA II :  Bpk.H.Sukiyat.
KETUA III :  Bpk.Drs.H.soetarto M.Si.

SEKRETARIS   I  :  Bpk.Suyadi ,SE.
SEKRETARIS   II :  Aminulloh.
BENDAHARA  I  :  Ibu.Hj.Wiji Lestari.
BENDAHARA  II  :  Ibu.Hj.Rodhiyati.
BENDAHARA  III  :  Ibu.Hj.asri Hardini.
SEKSI-SEKSI
HUBUNGAN MASYARAKAT  I :  Bpk.Muji Widodo.
HUBUNGAN MASYARAKAT  II :  Bpk. Suminto,SH.

PENGGALI DANA I         :  Ketua RT.01 s/d RT 17.
PENGGALI DANA II         :  Ketua PKK.01 s/d RT 17.
Ditetapkan di :  Surabaya
Tanggal :  17 Juni  2012
RW XII KEL.MOJO
                                                                                              (  Agoes Soegiantoro  )


        Alhamdulilah semoga semua niat baik ini dapat berjalan dengan lancar...Amin...amin...amin....


                          


KIM MOJO SURABAYA Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Diberdayakan oleh Blogger.